Leaseleed

Klachtenprocedure op scholen

Geplaatst op

Waar mensen werken worden fouten gemaakt en ontstaan er soms conflicten. In het onderwijs kan dit erg lastig zijn. Bij wie moet je zijn om een klacht in te dienen en wat zijn de risico’s? In deze blog lees je hoe het klachtrecht op scholen in elkaar steekt.

De klachtenregeling

De klachtenregeling die vandaag de dag gehanteerd wordt bestaat sinds 1998. Deze klachtenregeling stelt dat een school een commissie heeft waarbij klachten ingediend kunnen worden, ter verbetering van de communicatie tussen scholen, leerlingen en ouders. Veel scholen kiezen ervoor om niet zelf een klachtencommissie op te richten maar om zich aan te sluiten bij een landelijke klachtencommissie. Om een klacht in te mogen dienen moet je onderdeel zijn van een scholengemeenschap. Leerlingen, ouders, personeel van een school en oud-leerlingen vallen hieronder.

Een klacht indienen

Een klacht dient betrekking te hebben op een beslissing of een gedraging die afkomstig is van de leden van een scholengemeenschap. Deze beslissing of gedraging hoeft geen invloed te hebben op de klager zelf. Als een docent een leerling pest mag een andere leerling, ouder of docent hier een klacht over indienen. De klachtencommissie oordeelt over de klacht en geeft het schoolbestuur een niet bindend advies. De school moet de klachtencommissie vervolgens op de hoogte stellen van de actie die wordt ondernomen. Er worden grofweg drie soorten klachten onderscheiden. Deze klachten zijn als volgt:

  • Klachten over communicatie
  • Klachten over informatieverstrekking aan derden
  • Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, die bestaat uit een groep docenten en ouders, helpen de school bij het beleid en kunnen hier invloed op uitoefenen. Wanneer een klacht wordt ingediend heeft de raad inspraak op de klachtenprocedure en kunnen zij mee bepalen wat hiermee gedaan wordt.

Overige klachtenprocedures

Naast de standaard klachtenprocedure kunnen klachten ook ingediend worden via interne klachtenbehandeling of mediation.  In het eerste geval probeert de klachtencommissie ervoor te zorgen dat de klacht onderling tussen het schoolbestuur en leerlingen opgelost kan worden. Vaak is de klacht nog niet langs het bestuur geweest waardoor er nog geen kans is geweest om een oplossing te vinden. Bij mediation wordt middels een onafhankelijke derde geprobeerd een oplossing te vinden voor een klacht.

Hopelijk krijg je niet te maken met klachten, maar het is handig om op de hoogte te zijn van de klachtenprocedure voordat je reageert op die vacature docent Nederlands. Je zult uiteraard ook op de hoogte gesteld worden van de klachtenprocedure door de onderwijsinstelling waar je aan het werk gaat.

Gerelateerde berichten

Waarom is een videowall een aanrader?

Voor veel organisaties is een videowall best wel een investering. Dus waarom zou je zoveel geld uitgeven, terwijl je bijvoorbeeld ook je presentaties...

Lees meer

Over ons

Lees meer over leasen in onze blogs.

Contactgegevens

Via info @ leaseleed.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden