Leaseleed

Register Letselschade, nuttig of noodzakelijk?

Geplaatst op

Sinds 1 januari 2017 zijn de verschillende bloedgroepen in letselschadeland die in aparte registers ingeschreven waren, samengevoegd in het Register Letselschade. Het uiteindelijke doel is om alle professionals die met de behandeling van letselschadeslachtoffers te maken hebben, in één en hetzelfde register ingeschreven zijn.

Samenvoegen van de registers

Het landschap is echter verdeeld door brede rivieren en laat ook een zeer hobbelig terrein zien. Daarmee bedoel ik dat de samenvoeging niet van een leien dakje gaat en dat begrijp ik ook. Sowieso is er één groep die zich aanvankelijk niet in het register wilde laten inschrijven omdat men bang is zich te binden en dat is de groep van de letselschade advocaten.  Die groep heeft zich eerder gedistantieerd van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en is nu bang dat inschrijving ook betekent dat men daaraan gebonden is. Dat is echter een misvatting en dat dringt nu ook door tot die groep, want inmiddels laat het register vele inschrijvingen zien van advocatenkantoren.

Belangenbehartigers

De groep van de belangenbehartigers, destijds verenigd in het Keurmerk Letselschade, is wel één op één overgegaan. Ook daar zijn de kritische geluiden niet van de lucht, al was het maar omdat het batig saldo van het Keurmerk geruisloos in het zwarte gat van de begroting van de Letselschaderaad is gestroomd. En, zo vragen velen zich af, wat levert mij alle inspanningen in tijd en geld eigenlijk op? Mooi dat de wijze waarop wij werkten nu in beleid is vastgelegd, maar weet het slachtoffer dat ook?

Verzekeraars, WA of rechtsbijstand

Verzekeraars, WA of rechtsbijstand, waren al verenigd in het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en ook die groep moest eraan geloven door inschrijving in het Register. Daar waar de halende en betalende partij jaren (en nog steeds) rollebollend over straat gingen, zijn ze nu opeens met elkaar verbonden via het register. Tja, dat wekt wantrouwen op, zo valt in de wandelgangen te beluisteren.

auto ongeluk

Medische adviesbureaus

Het gaat uiteindelijk over letsel, dus waar blijven de medisch adviesbureaus? Die mogen van oudsher uitsluitend voor één van de kanten werken, dus ook voor hen zal inschrijving apart voelen. Opeens met de dokter van de tegenpartij in één adem worden genoemd, zal hen rauw op het dak vallen. Een enkeling is ingeschreven.

Expertisebureaus

Een groep die helemaal nergens bij was aangesloten behalve dan bij het Register, is de groep van de expertisebureaus die uitsluitend voor een verzekeringsmaatschappij werken. Ook daar is inmiddels een groep die zich heeft ingeschreven. Dat was overigens onder het eerdere regiem ook al het geval.

Neutrale groep

Een neutrale groep wordt gevormd door de herstelverleners in natura, de arbeidsdeskundigen, de letselschadepsychologen, de rekenbureaus, de zorgmanagers, etc. Die groep werkt sowieso al vaak op verzoek van beide partijen en heeft dus uit dien hoofde al een neutrale rol. Inschrijving zal voor hen als een warme deken voelen.

Nuttig of noodzaak?

Register Letselschade, nuttig of noodzaak? Noodzaak niet, want we hebben het jaren zonder gedaan. Nuttig? Dat hoop ik, maar voor wie dan? Er zou maar één groep baat moeten hebben bij het Register Letselschade, en dat is de groep van rechtzoekenden, de letselschadeslachtoffers. Laat alle marktpartijen en (semi) overheden ruchtbaarheid geven aan het bestaan van het keurmerk, zodat slachtoffers steeds minder worden gedreven in de armen van de kantoren die zich aan elke controle onttrekken! Dus eigenlijk toch noodzakelijk?

Lees meer op: www.ridder-letselschade.nl

Gerelateerde berichten

Over ons

Lees meer over leasen in onze blogs.

Contactgegevens

Via info @ leaseleed.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden